• Máy nghiền

  Truy cập

  Máy nghiền

 • Máy ép Bách Khoa

  Truy cập

  Máy ép Bách Khoa

 • Thiết bị xử lý rác

  Truy cập

  TB xử lý rác

 • Đầu đốt sinh khối

  Truy cập

  Đầu đốt sinh khối

 • Dây chuyền nhựa

  Truy cập

  Dây chuyền nhựa

HỒ SƠ PHÁP NHÂN In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 13 Tháng 2 2015 08:29

CONG TY C? PH?N VINAMETECH du?c thanh l?p ngay 31/03/2010

Ten ti?ng Vi?t

CONG TY C? PH?N VINAMETECH

Ten ti?ng Anh

VINAMETECH JSC

Cong ty VINAMETECH viagra pas cher la m?t trong nh?ng cong ty hang d?u trong nganh ngh? s?n xu?t va kinh doanh cac s?n ph?m d?u d?t sinh kh?i d?u tien va nhi?u kinh nghi?m nh?t tren th? tru?ng Vi?t Nam va d?t ten la D?u d?t sinh kh?i BIO

 

D?a ch? van phong giao d?ch

Tr? s?: Du?ng Vo Nguyen Giap( D?u c?u Nh?t Tan), Ng?c Chi, Vinh Ng?c, Dong Anh, Ha N?i

Nha may: Du?ng Vo Nguyen Giap( D?u c?u Nh?t Tan), Ng?c Chi, Vinh Ng?c, Dong Anh, Ha N?i

Cập nhật ngày Chủ nhật, 29 Tháng 10 2017 17:21
 

LIÊN KẾT
Copyright © 2021. MÁY NGHIỀN BKCTM. Designed by Kỹ sư Ngô Quang Hà
Vinametech.com - Liên hiệp chế tạo máy Việt Nam